פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ה כט

מצודת דוד

"חכמות שרותיה" - החכמות אשר בשרותיה כל אחת תשיב לנחמה ואף היא כאחת מהן תשיב אמריה לעצמה

מצודת ציון

"תענינה" - כל אחת תענה ותשיב