קטע:מצודות על שופטים ה יב

מצודת דוד

"עורי עורי" - רצה לומר: התחזקי לדבר בשיר. וכפלה אמריה כדרך השיר ולרוב הזרוז.

"ושבה שביך" - רצה לומר: בהתחזק השיר תתגבר התשועה.

מצודת ציון

"עורי" - מלשון הערה והתעוררות.

"ושבה שביך" - מלשון שביה.