קטע:מצודות על שופטים ה ג

מצודת דוד

"אנכי לה'" - רצה לומר על אשר אנכי לה' ולחלקו להאמין בו לזה אנכי אשירה על התשועה הבאה לי ממנו

"שמעו מלכים" - את אשר אני דובר למען תיראו להלחם עוד בישראל

מצודת ציון

"האזינו" - הטו אוזן לשמוע

"רוזנים" - ענין שררה כמו (תהלים ב ב)ורוזנים נוסדו יחד