פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ה א

מצודת דוד

"לאמר" - רצה לומר שבני ישראל יאמרוהו

מצודת ציון

"ותשר" - מלשון שירה