פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ותלך וגו'" - רצה לומר בכל פעם יותר

מצודת ציון

"וקשה" - רוצה לומר וחזקה