קטע:מצודות על שופטים ד כב

מצודת דוד

"רדף את סיסרא" - לפי מחשבת דעתו לבקשו באשר הוא שם