פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ד יא

מצודת דוד

"ויט אהלו" - ועל שבא לומר שנס סיסרא אל אהל יעל אשת חבר הקיני לכך הקדים לומר שחבר נפרד מקין ונטה אהלו פה

"מבני חבב" - על קין הוא חוזר

"נפרד מקין" - פירש את עצמו משאר בני קין שישבו במדבר יהודה כמו שנאמר בתחילת הספר (לעיל א טז)