פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ד י

מצודת דוד

"ויעל" - העלה להר תבור עשרת וגו' עם הלוכו אחריו כמו לעם אשר ברגלי (לקמן ח ה)

מצודת ציון

"ויזעק" - ענינו אסיפה הבאה בזעקת המאסף וכן (לקמן יח כג) מה לך כי נזעקת