קטע:מצודות על שופטים ד ז

מצודת דוד

"ומשכתי וגו'" - רצה לומר אתן בלבו ללכת אל נחל קישון

מצודת ציון

"המונו" - הוא ענין עם רב על שם שקול המייתם רבה