קטע:מצודות על שופטים ג כט

מצודת דוד

"כל שמן" - כי בארץ ישראל היו כל המובחרים שבהם

"ולא נמלט" - מאותן שהיו בארץ ישראל