קטע:מצודות על שופטים ג כח

מצודת דוד

"כי נתן ה'" - במה שהספיק בידו להמית את המלך

"מעברות הירדן למואב" - כי ארץ מואב היא מעבר הירדן המזרחי ולכדו מקום מעבר הירדן לבלי תת לעבור לארצם את אנשי מואב אשר היו בארץ ישראל למשול בה

"רדפו" - רצה לומר לכו במרוצה