פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ג כ

מצודת דוד

"דבר אלהים" - ומהראוי אם כן לעמוד בעת תשמענה וכונתו היה להטרידו בקימה לבל ירגיש

"לבדו" - כי העומדים עליו יצאו

"בעלית המקרה" - בהיות הזמן חם ישב בעליה עשויה בחלונות מרובים להקר עצמו

"בא אליו" - נתקרב אליו

מצודת ציון

"בעלית" - מלשון עליה הבנויה ממעל

"המקרה" - מלשון קור וצינה