פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ג יב

מצודת דוד

"ויחזק ה'" - חלש היה וה' חזקו על ישראל בעבור מעשיהם הרעים