קטע:מצודות על שופטים ג יא

מצודת דוד

"ותשקט" - על ידי זה שקטה הארץ ונחה מן המלחמה עד כלות ארבעים שנה מזמן התחלת השעבוד כן כתוב בסדר עולם (פרק יב)

מצודת ציון

"ותשקט" - ענין מנוחה