קטע:מצודות על שופטים ג י

מצודת דוד

"ותעז ידו" - חזקה ידו לנצחו בכל פעם

"רוח ה'" - התעוררות חכמה לשפוט ואמיץ לבב להלחם

מצודת ציון

"ותעז" - ענין חוזק