פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים ג ז

מצודת דוד

"ויעשו וגו'" - עד הנה אמר דרך כלל ספור מעשיהם בכל ימי השופטים ומעתה יחזור לספר דרך פרט בימי כל שופט ואמר טרם שעמד השופט הראשון עשו הרע

מצודת ציון

"אשרות" - אילן הנעבד