קטע:מצודות על שופטים ג ו

מצודת דוד

"ויקחו" - רצה לומר אבל לא עמדו בנסיון ולקחו בנותיהם וגו' וסוף הדבר היה שעל ידי זה עבדו אלהיהם