קטע:מצודות על שופטים ב כב

מצודת דוד

"למען נסות" - רצה לומר בעבור זה בחר ה' בזה העונש ולא בזולתו כי למען נסות בם את ישראל אם יעבדו את אלהיהם אם לא וזה שכתוב השמרים וגו'

מצודת ציון

"נסות" - מלשון נסיון