קטע:מצודות על שופטים ב כ


מצודת ציון

"ויחר" - ענין כעס

"יען" - בעבור