קטע:מצודות על שופטים ב יז

מצודת דוד

"לא עשו כן" - כאשר עשו אבותם

"לשמע" - אשר שמעו

"סרו מהר" - רצה לומר במהירות רב בפעם אחת סרו מכל וכל מן הדרך וכו' ולא באיחור מעט מעט

"וגם" - רצה לומר אבל לא הועיל בזה כי גם אל שופטיהם לא שמעו

מצודת ציון

"זנו" - המשילם לזונה העוזבת בעל נעוריה ותאהב זולתו