קטע:מצודות על שופטים א לד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ההרה" - דחקום להשאר בהר כי לא הניחום לרדת להעמק

מצודת ציון

"וילחצו" - ענין דחק כמו (במדבר כב כה) ותלחץ אל הקיר

"לא נתנו" - לא הניחו כמו (בראשית לא ז) ולא נתנו אלהים