קטע:מצודות על שופטים א כד

מצודת דוד

"השומרים" - כי מבני יוסף שמרו מול השער לראות אם יצא מי מן העיר לשאלו המבוא

"ועשינו עמך חסד" - כאשר נכבוש את העיר

מצודת ציון

"מבוא" - מלשון ביאה