קטע:מצודות על שופטים א כג


מצודת ציון

"ויתירו" - ענין חקירה וחפוש כמו (במדבר יג ב)ויתרו את ארץ כנען