קטע:מצודות על שופטים א ח


מצודת ציון

"שלחו" - על כי אם מי יבעיר האש באחד מן המקומות עשה יעשה שליחותו והולך ממקום למקום ושורף הכל לזה נקרא בלשון שלוח