קטע:מצודות על שופטים א ז

מצודת דוד

"ויביאהו ירושלם" - כי משם הלכו להלחם בה

"מקצצים" - אשר צויתי לקצצם

"היו מלקטים" - משיורי המאכל הנופל תחת השלחן

מצודת ציון

"מלקטים" - לשון לקיטה