קטע:מצודות על שופטים א ב

מצודת דוד

"הנה נתתי" - ויביא הוא המורך בלב כל

"יהודה" - שבט יהודה