קטע:מצודות על צפניה ג יד

מצודת דוד

"רני" - אז רני עדת ציון וישראל הריעו תרועת שמחה