פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי המה" - כי אז המה ירעו וירבצו ואין מי יחרידם בין בעת שירעו בין בעת שירבצו

"לשון תרמית" - אמרי מרמה

"שארית ישראל" - הנשארים מהם לא יעשו עוד עולה

מצודת ציון

"תרמית" - מלשון רמיה ומרמה

"ירעו" - מלשון מרעה

"ורבצו" - ענין השכיבה לנוח