קטע:מצודות על צפניה ג טו

מצודת דוד

"ה' בקרבך" - ה' השרה שכינתו בקרבך ולא תיראי עוד מרעה כי לא תבוא עליך

"הסיר ה' משפטיך" - הרחיק ממך משפט היסורים שהיה בך מאז

"פנה אויביך" - ביער את אויביך מן העולם

מצודת ציון

"פנה" - ענין הסרה וביעור כמו פנית לפניה (תהלים פ)