קטע:מצודות על צפניה ג ג

מצודת דוד

"לא גרמו לבוקר" - לא השאירו לבוקר אף העצמות כי את הכל יאכלו ור"ל השופטים משחיתים את העם מכל וכל ולפי שהמשילם לזאבי ערב אמר לשון הנופל בהם

"זאבי ערב" - ר"ל ימהרו לטרוף כזאבים הטורפים בערב הממהרים לטרוף בעבור הרעבון שלא אכלו כל היום

"שריה בקרבה" - שריה אשר בקרבה מאיימים על העם בקול שאגתם כאריות השואגים

מצודת ציון

"גרמו" - ענין עצם כמו גרמיו כמטיל ברזל (איוב מ)