קטע:מצודות על צפניה ב יב

מצודת דוד

"גם אתם כושים" - הואיל וגם אתם שמחתם על מפלת ישראל לכן תהיה גם אתם חללי חרבי