פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מאין יושב" - מבלי ימצא מי יושב שם

"כנען ארץ פלשתים" - פלשתים תחשב לארץ כנען כמ"ש מן השיחור וגו' לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים (יהושע י) ור"ל גם הם יחשבו לכנעני כי היה סמוך לה

"דבר ה'" - הוא האמור בסוף המקרא והאבדתיך וגו'

"הוי יושבי חבל הים" - אוי על היושבים במחוז שפת הים שהוא גוי כרתים הם מפלשתים כמ"ש פשטנו נגב הכרתי (שמואל א ל) ולמטה בענין נאמר את השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים (שם)

מצודת ציון

"חבל" - כן יקרא המחוז כמו חבלי מנשה (יהושע יז)