קטע:מצודות על צפניה א ב

מצודת דוד

"אסוף" - אכלה כל מעל אדמת ישראל

מצודת ציון

"אסוף אסף" - ענין כליון כמו ואספת את נפשך (שופטים יח)והיה ראוי לומר אסף אאסוף ותחסר האל"ף