פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על צפניה א א

מצודת דוד

"דבר ה'" - ר"ל זהו דבר ה' אשר היה וגו'