פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על עמוס ח יא

מצודת דוד

"כי אם לשמוע וגו'" - ר"ל יהיו תאבים אל הנבואה ולא ימצאו כי תפסק הנבואה בהיותם בגולה