קטע:מצודות על עמוס ח א

מצודת דוד

"כלוב קיץ" - סל מלא פירות הקיץ

מצודת ציון

"כלוב" - הוא כעין סל וכן ככלוב מלא עוף (ירמיהו ה')

"קיץ" - ר"ל פירות המייבשים בימות הקיץ וכן והלחם והקיץ (ש"ב שמואל ב ט"ז)