קטע:מצודות על עמוס ז יז

מצודת דוד

"וישראל וגו'" - ר"ל כמו שכחשת לדבר בשמי הנה באמת כן יהיה וכן יקום

"על אדמה וגו'" - בארץ העכו"ם

"בחבל תחלק" - בקו המדה תחולק בין העכו"ם

"בעיר תזנה" - אשר חזקתה ברצון משא"כ בשדה

מצודת ציון

"בחבל" - קו המדה