קטע:מצודות על עמוס ז יג

מצודת דוד

"ובית ממלכה הוא" - ר"ל הממלכה מוחזקת ביד המלך מכמה דורות וידו תקיפה להכותך נפש

"ובית אל" - אבל בבית אל לא תוסיף עוד להנבא כזאת כי פה הוא ארמון מלך הארץ ההיא ופן אנשיו ימיתוך בשמעם שאתה מתנבא כזאת

מצודת ציון

"מקדש" - ארמון משגב