קטע:מצודות על עמוס ז ט

מצודת דוד

"וקמתי" - אקום על בית ירבעם להפרע ממנו בחרב ועל זכריה בנו יאמר שהרגו שלום בן יבש כמ"ש (במלכים ב ט"ו)

"ומקדשי" - הארמונות החזקות של ישראל יהיו לחרבה

"ונשמו" - הבמות שהעמידו לעכו"ם יהיו שוממין כי מגודל הצרות אין מי יבוא אליהם

מצודת ציון

"ונשמו" - מל' שממון

"במות" - מלשון במה ומזבח

"ישחק" - כמו יצחק ויתכן שאמר ישחק לרמז שהבמות יהיו לשחוק וללעג

"ומקדשי" - ענין ארמון משגב וכן למטה מקדש מלך הוא וכמו והיה למקדש (ישעיהו ח')

"יחרבו" - מל' חורבן