קטע:מצודות על עמוס ז ח

מצודת דוד

"שם אנך וגו'" - ר"ל אשפוט אותם בקו משקולת של שורת הדין כפי הגמול ולא אוסיף עוד לעבור על פשעם למחול אותם

"מה אתה רואה" - לא שאל לו על המראות הראשונות לפי שהיו מבוארים מעצמם ולא הוצרך לבארו אבל במראה ההיא הוצרך לבארו לכן שאלו

מצודת ציון

"עבור" - מל' העברה