קטע:מצודות על עמוס ז ז

מצודת דוד

"ובידו" - ביד המקום היה קו המשקולת

"על חומת אנך" - על החומה שבונין אותה בקו המשקולת

מצודת ציון

"אנך" - כן יקרא קו הבנין ובו משקולת הבדיל וע"י מיישר הבנאי בנין החומה ואנך הוא בדיל בל' ערבי