קטע:מצודות על עמוס ז ו

מצודת דוד

"גם היא" - גם הגזרה ההיא לא תהיה