פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ותאכל" - נדמה לי כאלו שרפה והובישה את מי התהום וכאלו שרפה את צמח קבוצת השדות

"קורא לריב באש וגו'" - ה' היה קורא למלאכי מרום שהם יריבו עם ישראל בהבאת אש ר"ל להביא עליהם חום רב שורף כאש

מצודת ציון

"תהום" - עומק המים

"רבה" - גדולה בעומק

"החלק" - כן יקרא השדה וכן חלקה אחת תמטר (לעיל ד')