פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וזמרת נבליך" - מה שהם מזמרים לפני בכלי נבל לא אשמע כי אינם ערבים עלי

"המון שיריך" - המיית השיר מה שהלוים משוררים לפני

מצודת ציון

"המון" - מל' המייה

"שריך" - מל' שיר

"וזמרת" - מל' זמר

"נבליך" - הוא כלי נגון