פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מספד" - יהיה מספד על חסרון היין

"כי אעבור בקרבך" - להכות בך