קטע:מצודות על עמוס ה יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויהי כן וגו'" - ר"ל כן יהיה ה' עמכם תקוע בלבבכם כאשר אמרתם ונדרתם בעת שקבלתם אותו לאלוה

"דרשו טוב" - לכן דרשו לעשות טוב ואל תדרשו לעשות רע למען תשיגו את החיים