קטע:מצודות על עמוס ה י

מצודת דוד

"ודובר תמים" - ומי שמדבר דברים תמימים וישרים אותו מתעבים

"שנאו" - והם עכ"ז שנאו בשער את הנביא המוכיח ר"ל אף בשער העיר במקום פרסום המה מראים שנאה על המוכיח

מצודת ציון

"יתעבו" - מל' תעוב ושקוץ