קטע:מצודות על עמוס ה טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אולי יחנן" - אם כן תעשו אולי יחנן ה' את השארית אשר ישארו מיוסף וקרא את כל ישראל ע"ש יוסף לפי שכלכלם במצרים

"שנאו רע" - דבר הרע בעיני ה' שנאו ואהבו את הטוב בעיניו ואת המשפט העמידו בשער המשפט להיות מתקיים ולעמוד על עמדו

מצודת ציון

"והציגו" - ענין העמדה כמו כמו תציג אותו לבד (שופטים ז)

"אולי" - עניינו שמא

"יחנן" - מל' חנינה וחמלה