קטע:מצודות על עמוס ה ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לארץ הניחו" - משפילים הצדקה עדי ארץ

"ההופכים" - אשר הם מהפכים משפט התורה המתוק כדבש לקחת תמורתו את העגל המרה כלענה

מצודת ציון

"ללענה" - שם עשב מר