קטע:מצודות על עמוס ג יא

מצודת דוד

"והוריד" - ישפיל ממך חזקך וארמנותיך יהיו נבוזים מן הצר הבא

"צר וסביב הארץ" - ר"ל הצר יבא עליך וסביב הארץ יחנה לבל תוכל להמלט

מצודת ציון

"צר" - אויב

"עוזך" - חזקך

"ונבוזו" - מלשון בזה ושלל